Kuusela

Kuuselakeskus sijaitsee metsien ja puistojen läheisyydessä Härmälän alueella Tampereella, Pyhäjärven tuntumassa.

Kuuselakeskus toimii alueellisena ikäihmisten lähipalvelukeskuksena. Tarjoamme laadukkaita asumispalveluja keskuksessa asuville, päivätoiminta- ja palvelukeskuspalveluja sekä kotiin annettavia palveluja lähialueella asuville senioreille. Toiminnan tavoitteena on tukea asumista kotioloissa tutulla asuinalueella koko elämänkaaren ajan.

Asumispalvelut

Kuuselakeskuksen laajennusosa avautui 5.5.2014. Laajennuksen myötä Kuuselassa on yhteensä 85 ikäihmisille tarkoitettua asuntoa sekä viisi ryhmäkotia, joissa on yhteensä 72 asukaspaikkaa. Pääsääntöisesti asukas maksaa itse vuokran sekä muut asumiseen liittyvät maksut, kuten veden ja sähkön. Lisäksi asukkaan kotikunta perii asiakasmaksun, joka määräytyy asukkaan palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määritellyn henkilökohtaisen avun sekä hänen tulojensa mukaan.

Halutessanne hakeutua palveluasumisen asukkaaksi, ottakaa yhteys Tampereen kaupungin kotihoidon asiakasohjaajiin. Heiltä saatte tarkempia hakuohjeita.

Mahdolliset asumismuodot ovat:

- tuettu asuminen, jolloin asukas selviytyy pääsääntöisesti itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista, mutta saa tarvittaessa apua.
- palveluasuminen, jolloin asukas pystyy avun turvin selviytymään päivittäisistä toiminnoista.
- tehostettu palveluasuminen, jolloin asukas tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa.

Asukkaalla on mahdollisuus toimintakykynsä niin edellyttäessä anoa Kelasta eläkkeensaajan hoitotukea sekä taloudellisen tilanteen edellyttäessä asumiskustannuksiin eläkkeensaajan asumistukea.

 

 

Yksityisasuminen Kuuselakeskuksessa

Ikääntynyt henkilö voi vuokrata Kuuselakeskuksesta kodin, jossa voi viettää turvallisia ja aktiivisia päiviä niin pitkään kuin haluaa. Ympäristö on viihtyisä ja palvelukeskuksessa monenlaisia harrastamisen mahdollisuuksia.

Asukkaaksi valinta

Palvelutalon rakentamiseen saatu valtion tuki velvoittaa, että asukasvalinnassa noudatetaan valtion ja kunnan asettamia määräyksiä asukkaan hoidon tarpeesta ja varallisuudesta.

Palvelutalo on tarkoitettu asukkaalle, joka heikentyneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsee melko paljon apua ja tukea päivittäisissä toiminnoissa ja kotona asumisen mahdollistamisessa. Hoidon ja avun tarve tulee osoittaa lääkärin tai muun alan asiantuntijan kuten kunnan sosiaalityöntekijän kirjallisella lausunnolla. Lausunnossa on hakijan sairauksien ja vammojen kuvaamisen lisäksi nimenomaan todettava, minkälainen on hakijan fyysinen, psyykkinen, ja kognitiivinen toimintakyky ja onko hakijan toimintakyky niin paljon alentunut, että hän on palvelutaloasumisen tarpeessa.

Palvelutalo ei ole tavallinen vuokratalo. 

Varallisuutta saa Tampereella olla noin kolme huonetta ja keittiö -suuruisen asunnon arvon (n. 240 000 €) verran. Myös tulojen määrä otetaan huomioon asukasvalintoja tehtäessä. Joissakin tapauksissa valinta voidaan tehdä asumispalvelun tarpeen perusteella, vaikka omaisuus ylittäisi jonkin verran asetetun varallisuusrajan.

Asumisen ja palvelun kustannukset

Koska kaupunki ei valitse asukkaita yhdistyksen suoraan vuokraamiin asuntoihin, on asukkaan maksettava palveluista aiheutuvat kulut kokonaan itse. Palveluista on mahdollista saada kotitalousvähennystä. Palvelun saa ilman arvonlisäveroa (alv 24 %), kun asukkaan ja palveluntuottajan välillä on kirjallinen sopimus ja asukkaan kanssa on tehty palvelu- ja hoitosuunnitelma.

Asunnon neliövuokra on palvelutalosta ja asunnosta riippuen 13,45–16,94 €/kk ja vesimaksu 14,50 €/kk/asukas. Kuusekeskuksessa ei tehdä omaa sähkösopimusta vaan asukkailta veloitetaan sähkömaksu 12,00–13,50 €/kk/asunto. Kaukaharjukeskuksessa palvelukodissa asukas tekee oman sähkösopimuksen sähköyhtiön kanssa. 

Kaukaharjukeskuksessa ja Kuusekeskuksessa asiakas ostaa tämän lisäksi palvelupaketin, joka on minimissään 274,70 €/kk.  Asuntoa kohden tulee olla vähintään yksi palvelupaketti.

Palvelua voi lisätä tarpeen mukaan

Yhteisöllisen asumisen yksi tavoite on, että asukas voi saada hoitoa omaan kotiinsa tarpeen mukaan eikä hänen tarvitse toimintakyvyn muuttuessa vaihtaa asuinpaikkaa.

Palvelupaketti

Palveluntuottajana toimii Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, joka on Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen omistama yhtiö. Se tuottaa Tampereella hoito-, hoiva- ja kuntoutuspalveluita sekä päivätoimintaa Kaukaharjukeskuksessa, Kuuselakeskuksessa ja Keinupuistokeskuksessa. Lisäksi yhtiö tuottaa kotihoito- ja ravintolapalveluita.

Kaukaharjukeskuksen ja Kuuselakeskuksen palvelupaketti on palvelukokonaisuus, jonka avulla asukas voi asua omassa kodissaan suhteellisen itsenäisesti. Palvelupaketti rakentuu monista elämää tukevista palveluista. Se perustuu moniammatillisen tiimin säännölliseen seurantaan ja apuun. Sen tavoitteena on tukea toimintakykyä ja ennalta ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä. Palvelupakettiin kuuluu myös säännöllinen, tavoitteellinen päivätoiminta, joka tuo elämään tekemistä ja virkistystä. 

Palvelupakettiin kuuluu

  • hoitotyötä 6 tuntia kuukaudessa
  • ympärivuorokautinen turvapuhelin ja hälytyspalvelu
  • turvapuhelinhälytyksen akuutit hälytyskäynnit
  • ohjattu palvelukeskustoiminta viikoittain
  • omatoiminen saunavuoro 1 krt/vko
  • vartiointi (vartija tekee talossa säännölliset kierrokset)
  • kuntosali 1 krt/vko (vain Kuuselakeskuksessa, Kaukaharjukeskuksessa muuta ohjattua liikuntaa) 
  • palvelukeskuksen yleiset tilat asukkaiden käytössä
  • mahdollisuus asukkaiden juhlien järjestämiseen palvelukeskuksen tiloissa

Minimipalvelupaketin lisäksi on tarvittaessa mahdollista ostaa lisäpalveluita ympärivuorokautisesti. 

Ruokailu 

Palvelukeskusten ravintoloissa on mahdollista ruokailla joko kertamaksulla tai tekemällä kuukausisopimuksen. Ravintoloihin on kaikista asunnoista kulkuyhteys sisätilojen kautta.

Tällä hetkellä yksittäinen lounas leivän, levitteen, salaatin ja juoman kera maksaa palvelukeskuskortilla arkisin 6,30 € ja pyhisin 9,40 €. Näin lounaan kuukausihinta (4 viikkoa) on palvelukeskuskortilla 188,80 €. Ravintolasta on mahdollista ostaa myös aamupala, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala.

Ravintoloissa on mahdollisuus järjestää tilauksesta syntymäpäiviä ja muita tilaisuuksia ja tilata niiden tarjoilu.

Siivous

Asukas voi tehdä tarvitsemansa siivoussopimuksen palvelutuottajan kanssa. Siivouksen hinta on 28,50 €/tunti. Siivouksesta on mahdollista saada kotitalousvähennys. 

Lisätiedot

Asuntotiedustelut ja lisätiedot arkisin klo 9-15: Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry, Jouni Ojanen, puh. 050 9131 781, jouni.ojanen@tvpy.fi.

Kaukaharjukeskus ja Kuuselakeskus 

Lisätiedot palvelupakettiin ja lisäpalveluihin liittyen: Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, hoitotyön esimies, puh. 044 7679 714.

Tervetuloa asumaan!

Muut palvelut

Kuuselassa toimii yksityisyrittäjinä parturi-kampaaja,  jalkahoitaja Ninatar sekä Aktiivi-Fysioterapia Oy:n fysioterapeutti.

Kuuselakeskus

Nuolialantie 46
33900 TAMPERE

info.kuusela@tvpy.fi
Johtaja Outi Hietanen
puh. 050 5308 757
vt. hoitotyön esimies
Maija Sankari
puh. 044 7679 714
Hoitotyön esimies
Kirsti Kartano
puh. 050 5865 302
Sosiaaliohjaaja
puh. 050 3529 839
 
Sosiaaliohjaaja
puh. 044 7109 598
 
Sairaanhoitaja                                                                                                                                      
puh. 050 3016 133
Hoitajat/ palveluasuminen
puh. 03 4516 9181 tai 03 4516 9182
Hoitajat/ ryhmäkoti Kuusenjuuri
puh. 050 9184 352
Hoitajat/ ryhmäkoti Kuusenlatva
puh. 050 5201 411
Hoitajat/ Ryhmäkoti 1 Sirkantupa
(uuden puolen 1. krs.)
puh. 044 5586 415
Hoitajat/ Ryhmäkoti 2 Jukantupa
(uuden puolen 2. krs.)
puh. 044 5586 430
Hoitajat/ Ryhmäkoti 3 Esantupa
(uuden puolen 3. krs.)
puh. 044 5586 910
Jalkahoitaja Ninatar
puh. 040 7571 202
 
Parturi Kampaamo T:mi Erja Ahonen
puh. 040 5244 035