Likioma -projekti

 

Projekti on päättynyt. Projektin yhteenvedon löydät alta.

 

Projekti on päättynyt

Tampereen Kaupunkilähetys ry:n ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n yhteinen Likioma-projekti on hyväksytty mukaan Eloisa Ikä -ohjelmaan vuosille 2013 – 2016. Eloisa ikä on RAY:n avustusohjelma ja se luo edellytyksiä ikäihmisten paremmalle arjelle ja mielekkäälle tekemiselle. Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa ja tukee osahankkeiden kehittämis- ja juurruttamistoimintaa.

Likioma-projektissa ikäihminen on itse keskiössä. Toimintamallia rakennettaessa verkostoidutaan Härmälän alueen eri toimijoiden kanssa uudella tavalla ja luodaan näin tukirakenteita ja toimintamahdollisuuksia sekä vahvistetaan positiivista mielikuvaa ikääntymisestä. Toimintamalli rakennetaan pala palalta. Ideana on hyödyntää asukkaiden ja asukasryhmien projektissa luomia toimintatapoja, tiedottaa syntyneistä toimintatavoista sekä monistaa ja rikastuttaa niitä edelleen.

Likioma-projektin tavoitteet ovat: 

1)   Rakennetaan Härmälän lähialueen asukkaiden kanssa ikäihmisten hyvää arkielämää

2)   Avataan yhdessä alueen ikäihmisten kanssa uudenlaisia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia

3)   Tuetaan eri toimijoiden monimuotoista ikäihmistä palvelevaa verkostoitumista

4)   Luodaan yhdessä ikäihmisten kanssa uusia arjen kohtaamispaikkoja eri puolille Härmälän lähialuetta

 

Tampereen kaupunki on tehnyt aiesopimuksen yhteistyöstä Likioma-projektin toteuttamisessa. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä koko hankkeen ajan.

 

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat:

  • Tampereen kaupungin kulttuuri-, viestintä- ja liikuntatoimi
  • Härmälän seurakunta
  • alueella toimivat muut järjestöt
  • Härmälän alueen yrittäjät

Toiminta on tarkoitettu kaikille yli 60-vuotiaille. Mukaan ovat tervetulleita kaikki omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneet, itsensä yksinäisiksi kokevat, elämänkriisiä potevat ja uusia sosiaalisia verkostoja kaipaavat ikäihmiset Härmälän alueella, mutta myös ne ihmiset, jotka haluavat jakaa osaamistaan ja voimavarojaan muille vertaistuen, ryhmien tai toimintojen ohjaamisen/apuohjaamisen kautta.

 

Projekti on päättynyt. Tuotoksiin ja tuloksiin voit tutustua tästä.

 

Projektipäällikkö Arja Anttila    

puh. 0400 172 528

 

Projektityöntekijä Maarit Kurunmäki

puh. 0400 175 692

 

Projektityöntekijä Marko Suvila

puh. 044 729 3752

 

Yhteydenotot sähköpostilla: Info@likioma.fi

 

Toimitilat: Koivukuja 4, 33900 Tampere