Uudet tuulet

Tutustu tuleviin tapahtumiin ja mielenkiintoisiin hankkeisiimme. Palvelun kehittäminen on tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja asiantuntevien kumppaneiden kanssa. Pirkanmaan Senioripalvelut on aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa etsitään uusia ratkaisuja ikäystävällisiin palveluihin ja hyvään arkeen. Kehittämistyön tuloksia myös esitellään alan toimijoille tutustumiskäynneillä ja ammattilaisten seminaareissa.

 

Tervetuloa seuraamaan Elo-olympialaisia livenä!

Suora lähetys YouTubessa: PSP kanava, maanantaina 9.9. klo13-14. Elo-olympialaisten striimaus myös nauhoitetaan ja on katsottavissa PSP kanavalta tämän jälkeenkin.

Keinupuistokeskus isännöi tapahtumaa, jossa Kaukaharju-, Kuusela- ja Keinupuistokeskuksen asukkaat ja henkilökunta kisaavat mm. e-pelejä pelaten.

Tilaa ja/tai katso tapahtumaa Youtubessa PSP kanavalta: https://www.youtube.com/channel/UCMTYM1S-W2cOcIlVqqkh12g

Tänä vuonna tapahtuman järjestää Pirkanmaan Senioripalveluiden ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistyksen kanssa TAMK:in Virtuaalinen elämyslääke- hanke. Tapahtuman kuvauksista ja striimauksesta vastaa Yle.

Lisätietoja:
Kanerva Niemelä
kanerva.niemela@tvpy.fi | puh. 050 5164 531

Yhteisötaiteesta Ylen sivuilla

Yle uutisoi 6.11.2018 Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n taide- ja kulttuuritoiminnasta.

Katso koko uutinen Ylen verkkosivuilta.

MUODONMUUTOS: palvelutalosta kulttuurikeskukseksi yhteisötaiteen seminaari

järjestettiin 8.10.2018 Klo 10–16 Kuuselakeskuksessa

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa toteuttamilla avoimilla Lähitoreilla on 13 000 kulttuurikäyntiä vuodessa. Talossa työskentelee kokopäivätoiminen yhteisötaiteilija, joka toteuttaa ikäihmisten ja yhteistyötahojen kanssa isoja ja pieniä taidehankkeita. Voiko palvelutalo muuttua kaikille avoimeksi kulttuurikeskukseksi? Miten muodonmuutos tehtiin ja miten se voi toteutua muuallakin? Kulttuurista, hyvinvoinnista ja sosiokulttuurisesta innostamisesta olivat keskustelemassa ikäihmisten taidetoiminnan edelläkävijät, media sekä kulttuuri- ja Sote-vaikuttajat.

ARMAS-festivaalin yhteisötaideseminaarin järjesti Pirkanmaan Senioripalvelut Oy yhteistyössä Kulttuurikeskus PiiPoon ja Taiteen edistämiskeskuksen Tampereen toimipisteen kanssa.

Seminaari yhteisötaiteesta houkutteli Kuuselakeskukseen alan vahvoja ammattilaisia. Päivän keskustelut olivat vilkkaita ja pilkahdukset toteutettuihin taideprojekteihin saivat tunnelman korkealle.

Miten taiteen hyvät vaikutukset saadaan kaikkien ulottuville? Monen kantana oli, että on yhtä tärkeää kokea taidetta ja olla itse tekemässä. Miten saataisiin päättäjille omakohtaisia kokemuksia siitä, miten hyvää taide tekee?

Seminaarissa kirkastui, että yhteisötaiteen ympärille on virinnyt hyvää ja hedelmällistä yhteistyötä – ja verkostoituminen varmasti tiivistyy jatkossa.

Seminaarin ohjelma aukeaa tästä

Yläreunan kuva: Anne Koski

Lisätietoja seminaarista:
Kanerva Niemelä, yhteisötaitelija, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy, kanerva.niemela@tvpy.fi, p. 050 5164 531

Anne Koski, YTT, kulttuurituotannon opiskelija, Humak, keinonaks@gmail.com,
p. 040 5152 248

 

Tutustu myös kirjoituksiin TOIVO-yhteistötaidetoiminnasta:

TOIVO-yhteisötaideblogi

DAC – Dwellers in Agile Cities / Ketterä kaupunki

Taidetutka: Anne Koski, Palvelutalosta kulttuurikeskukseksi

Luodaan ikäystävällisiä kaupunkeja Pohjoismaihin

Ensimmäinen suuri pohjoismainen konferenssi, joka käsitteli ikäystävällisiä kaupunkeja, järjestettiin Tukholman alueella, Solnassa 15.–16.10.2018. Konferenssi raivasi tietä vahvalle pohjoismaiselle yhteistyölle ja kaupunkien verkostolle, joka voi ajaa näitä asioita tulevina vuosina.

Tampere on yksi seitsemästä pohjoismaisesta kaupungista, jotka ovat liittyneet Maailman terveysjärjestön verkostoon Age-friendly cities and communities. Verkoston kaupungit ovat sitoutuneet työskentelemään pitkäjänteisesti monella saralla, jotta ikäihmiset saataisiin itse mukaan vaikuttamaan kehitykseen. Osallistavan yhteiskuntasuunnittelun lähtökohta on inhimillinen monimuotoisuus ja kestävän kehityksen edistäminen. Yhteiskunnan suunnittelu esteettömäksi on tästä näkökulmasta investointi.

Konferenssissa kuultiin esityksiä eri alojen tutkijoilta, poliitikoilta sekä WHO:n ikäystävällisten kaupunkien verkostoon kuuluvien kaupunkien asiantuntijoilta ja eläkeläisjärjestöiltä. Esillä oli vahva kattaus tutkimusnäyttöä ja kaupunkien esimerkkejä onnistumisista muutoksen toteuttamisessa. Tampereen esimerkin konferenssille esitti Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n edustaja.

Pirkanmaan Senioripalvelut Oy haluaa olla toteuttamassa ja kehittämässä ikäystävällistä kaupunkia ja palveluja, jotka rakentuvat hyvälle asiakasymmärrykselle, osallistumiselle ja palvelujen saavutettavuudelle. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen julkaisussa A better environment to age in (2018) kuvataan Tampereen ja muiden pohjoismaisten kaupunkien edistysaskelia ikäystävällisen kaupungin kehittämistyössä.

Tutustumassa kehittämistyöhön

Ikäihmisten palvelujen kehittäminen ja suurten ikäluokkien palvelutarpeen ennakointi on ison kiinnostuksen kohteena myös Manner-Euroopassa. Körber Foundation on kolmannen sektorin toimija, jonka edustajat kävivät tutustumassa Tampereen kaupungin palveluihin ja tamperelaisiin toimintamalleihin syyskuussa.  Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry:n vieraina he tutustuivat Kuuselan lähitorin toimintaan ja yhteistyömalleihin.

Sosiaalinen hyvinvointi

Tutkijat ovat huomanneet, että monenlaiset asiat vaikuttavat siihen, että ikääntyvien sosiaalinen hyvinvointi ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Tampereen yliopistossa käynnistyi kesällä 2018 hanke ”Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi” (SoWell). Pirkanmaan Senioripalvelut Oy tekee yhteistyötä SoWell-hankkeen kanssa.

Virkeät ikämiehet

Tamperelaisessa hankkeessa on tavoitteena, että yhä useamman eläkeikäisen miehen ruokailutottumukset ja liikunta tukevat terveyttä ja miesten kokemus hyvinvoinnista ja osallisuudesta on kohentunut. Nääsville ry:n koordinoima ”Virkeät ikämiehet – vireyttä elämään ruuasta ja liikunnan digitalisaation avulla” -hanke on osa STEA:n vuonna 2018 käynnistynyttä ”Elämänote” -ohjelmaa.  Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on mukana hankkeen toteuttamisessa.

Luovaa osaamista sosiaali- ja terveysalalle

Luovien alojen ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyönä kehitetään uusia liiketoiminnan ja työllistymisen mahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa hyödynnetään virtuaalisuutta miellyttävien asiakaskokemusten, elämystuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Syksyllä 2018 käynnistyvää ”Virtuaalinen elämyslääke–luovaa osaamista sote-alalle” -hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy toimii hankkeessa testausympäristönä.

Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista

HIPPA-hanke tarjoaa yrityksille yhteiskehittelyprosesseja, joissa yritykset, kaupungit ja ammattikorkeakoulut yhdessä palveluasumisen asukkaiden ja kotona asumiseen tukea tarvitsevien ja heidän läheistensä kanssa tuottavat älykkään asumisen ratkaisuja tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. ”HIPPA-Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla” on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jota koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy toimii hankkeessa testausympäristönä.

Yhteisöllisyydellä ja osallisuudella työhyvinvointia ja tuottavuutta

Hanke uudistaa yritysten toimintakulttuuria kohti tiimitoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Syksyllä 2018 käynnistyvässä hankkeessa pilotoidaan lähiesimiehen ohjauksellista ja valmentavaa työotetta ja kehittämisen tavoitteena on työntekijöiden osallistuminen oman työn kehittämiseen ja osallisuuden kokemuksen vahvistuminen. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Pirkanmaan Senioripalvelut Oy on yksi hankkeeseen osallistuvista yrityksistä.